Prosess


Informasjonen på denne siden er generell. For mer detaljert prosessbeskrivelse, se hvert enkelt prosjekts side under "Portfolio". Den vanligste "chain of events" for ett vellykket prosjekt er som illustrert nedenfor; Inspirasjon - Design - Produksjon - Etterbehandling. I tillegg til disse stegene kommer det noen prosesser til på toppen for å få vist prosjektene her på denne siden. De består av: Fotografering - Etterbehandling - Web-koding - Publisering.Inspirasjon


Vanligste kilder til inspirasjon er: Google bilde-søk, Pinterest og diverse facebook-grupper.

Design


Designjobben blir utført i programmer som CorelDraw, Photoshop, Illustrator og AutoCad.

Produksjon


Designene blir bragt til liv ved hjelp av laseren.

Etterbehandling


Dette punktet tar for seg all behandling etter laseren. Det kan være pussing, beis/lakk, montering osv.Om siden

Denne siden er ett prosjekt på privat initiativ med hovedfokus på prosess og sluttresultat. Prosjektene utvikles ved hjelp av varierende programvare på PC samt laserkutter, 3D printer, CNC fres eller dreiebenk.

Viktig!

Denne siden blir oppdatert etter hvert som prosjekter fullføres. Kom tilbake med jevne mellomrom slik at du ikke går glipp av noe.